B2B - Service för företag, inredare, snickerier m.m.
Vi erbjuder montering av de flesta produkter vi säljer. Små som stora serier.

Ledmontering i Alu skenor

Vi har ett 20-tal personer involverade i vår verksamhet för montering. Vi klarar monteringen på kort tid, och till rätt pris.
Monteringen kan bestå av enbart lödning och kapning, t.ex av strip, till anpassade längder. Men vi monterar även till färdig produkt, och märker och packar den.
Serier, som består av färdigkapade strip, med anpassad anslutningskabel, är ett av våra stora områden. Vi gör den Plug & Play, så att Din kund bara behöver plugga in den, utan lödning eller ytterligare kontaktering.

Kontakta oss via mejl, eller ring oss på: 033-430 05 05, för mer information.

Bilder ur produktionen:

Lödning av ledstrip

Här löder vi LED tejp, till anpassade längder.

Ledtejp, klippt och med kabel

Här syns färdigklippt LED strip med pålödd kabel.

Ledstrip monteras i armatur

Här monteras stripen i en armatur.